Koncentracja

Wprowadzenie

Koncentracja to zaawansowana umiejętność, którą nabywamy w wyniku treningu lub nauki, wymaga posiadania zespołu elementarnych cech charakteru, intelektu czy też zdolności ruchowych i manualnych. Aby trafić piłką do kosza, potrzebna jest odpowiednia siła, zręczność i wyczucie odległości, a żeby pięknie śpiewać należy pracować nad emisją głosu i wydolnością oddechową. Koncentracja jest jedną z ważniejszych umiejętności dzięki niej czas poświęcony na naukę nie zostanie zmarnowany.

Rozszerzony Opis

Kurs koncentracji uwagi jest najkrótszym kursem w ofercie EIS. Jednocześnie jest jednym z trudniejszych, z uwagi na fakt, że jego celem jest zmiana nawyków i wypracowanie umiejętności opierania się pokusom, które czyhają na ucznia. Potrzeba dużej samoświadomości i motywacji, aby oprzeć się grom, serwisom społecznościowym, czy też  innym rozpraszaczom i skupić się na nauce przedmiotów, które z pewnością są potrzebne, ale nie zawsze interesujące. Szczególnie dla dzieci w wieku szkolnym.

Pracę nad zdolnością super koncentracji rozpoczyna się od prostych kroków, obejmujących oddychanie, żywienie, aktywności i właściwy zasób tlenu. Tak tworzy się idealne warunki dla funkcjonowania mózgu. Miarą poziomu koncentracji jest czas, w którym uczeń skupia całą uwagę na wybranym temacie. Początkowo jest to kilka minut, a dzięki ćwiczeniom wzrasta do kilkudziesięciu minut. Idealnie, gdy dziecko w wieku szkolnym potrafi się skupić całą godzinę lekcyjną. Drugą ważną umiejętnością jest relaksacja, która pozwala zregenerować mózg w czasie krótkiej przerwy tak by był w pełni gotowy do podejmowania kolejnych zadań.

Opinie o EIS