Matematyka „4”

Wprowadzenie

Królowa nauk upodobała sobie czwartoklasistów. To w tej klasie uczniowie poznają przełomowy zakres wiedzy matematycznej, która w dużej mierze kształtuje dalsze nastawienie do przedmiotu, dzieląc uczniów na tych, którzy rozumieją i lubią matematykę oraz na tych, którzy będą mieli z nią problemy w późniejszych latach edukacji. Wejście do pierwszej grupy jest stosunkowo proste jeżeli odpowiednio przedstawiony zostanie program nauczania i korzyści jakie niesie za sobą praktyczna znajomość przedmiotu.

Rozszerzony Opis

Z matematyką spotykamy się w przedmiotach codziennego użytku, realizowanych czynnościach, czy podejmowanych decyzjach. Paradoksalnie rzadko kiedy ubrana jest w cyfry i równania. Matematyka to podróż pełna przygód, dlatego w ten sposób stworzony został kurs „Matematyka IV”. Uczniowie towarzyszą Matmikusiowi w poznawaniu świata matematyki, od powtórki klas 1-3, aż po pełny program klasy czwartej na bazie nowej podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017 r., obowiązującą od roku szkolnego 2016/2017.

Program kładzie nacisk na elementarne umiejętności, które pozwalają  szybko liczyć w pamięci, analizować, rozumieć treść zadań tekstowych i rozwiązywać trudne matematyczne problemy.  Pobudzamy w naszych uczniach matematyczną odwagę, aby dzielić duże zadania, na mniejsze, łatwe do policzenia przykłady. By polubić matematykę, wystarczy przestać się jej bać.

Statystyki

40
ciekawych
LEKCJI
4
klasa
programowo
400
Ćwiczeń
i zadań
1
superbohater
Matmikuś

Opinie o EIS