O EIS

Misja: Sprawiać, by nauka stała się kreatywną przygodą, łatwą i skuteczną. Kształcić twórcze umysły.

Europejski Instytut Szkoleniowy od lat kształci młodych ludzi w ramach edukacji komplementarnej, wspierając w ten sposób tradycyjne szkoły przy pomocy kursów e-learningowych. Wśród naszych uczniów i ich rodziców propagujemy ideę pozytywnej motywacji i twórczego zaangażowania. Dla nas edukacja to fascynująca podróż w świat ciekawostek i nieograniczonej wiedzy oraz radość poznawania. Swoim podejściem chcemy dawać przykład tego, jak może wyglądać nauka, jej tempo i efektywność.

Uważamy, że w szkole nie ma przedmiotów ważnych i ważniejszych. Każdy element wiedzy przekazywanej w trakcie trwania edukacji dokłada swoją cegiełkę i wpływa na przebojowość, elokwencję i pewność siebie dziecka. Zdolność koncentracji oraz techniki pamięciowe skracają czas nauki i czynią ją ciekawszą, dlatego stanowią ważną pozycję w ofercie Europejskiego Instytut Szkoleniowego.

Wśród wiedzy uniwersalnej nie można zapomnieć o matematyce – królowej nauk ścisłych, a także języku angielskim, bez którego ciężko poruszać się w dzisiejszym świecie. Kładziemy nacisk na te przedmioty ponieważ często są one uznawane przez uczniów za przedmioty problematyczne, a nawet trudne. Naszą rolą jest wspieranie szkoły w tych obszarach, które wymagają najwięcej pracy.

Ważne dokumenty

Aktywny Rozwój

Program Aktywny Rozwój promuje ideę edukacji komplementarnej. Koncepcja programu opiera się na efekcie synergii, wygenerowanym dzięki współpracy szkoły tradycyjnej, szkoły e-learningowej oraz klubu karate. Dzięki temu połączeniu budujemy u uczniów pewność siebie i chęć poznawania. Pomagamy również wykorzystywać i rozwijać potencjał intelektualny, a także uczymy szacunku i wartości pracy, niezbędnej do osiągania celów.

Aktywny Rozwój pomaga rodzicom, nadając kierunek edukacji dziecka, uczy pozytywnej i efektywnej komunikacji. Pokazuje jak prawidłowo wykorzystywać potencjał i umiejętności oraz w jaki sposób dobierać nagrody i kary, uczyć postaw i wartości czy też wybierać w życiu właściwe priorytety. Program koncentruje starania nauczycieli, stacjonarnych i wirtualnych oraz trenerów, by trud rodzicielski przełożył się na sukces i satysfakcję.

Europejski Instytut Szkoleniowy jest partnerem merytorycznym Programu Aktywny Rozwój. Informacje o programie dostępne są na stronie aktywnyrozwoj.org.pl

 

Partnerzy EIS

Opinie o EIS