Ankieta EIS - Wypełnij

Drodzy rodzice i opiekunowie!

Ankieta pozwoli dostosować naszą ofertę do potrzeb ucznia.
Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi na poniższe pytania.


1. Jak często uczeń wymaga pomocy w nauce?
2. Jak radzi sobie z dyktandami?
3. Jakie oceny z matematyki otrzymuje?
4. Jak radzi sobie z czytaniem ze zrozumieniem?
5. Czy słyszeliście o technikach pamięciowych?
6. Osiągniecie których z poniższych celów byłoby najbardziej pożądane dla ucznia?
   (można wybrać kilka odpowiedzi)
7. Który program, wraz z dostępem do bezpłatnej lekcji pokazowej, interesowałby Państwa najbardziej?    (można wybrać kilka)
Dane ucznia/rodzica


Rodzicu, pamiętaj, że Twoje dane są bezpieczne i chronione zgodnie z przepisami RODO
WYŚLIJ  ANKIETĘ

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy, że administratorem Państwa danych jest Europejski Instytut Szkoleniowy z siedzibą w Radziechowach przy ul. Jasnej 247, filia: w Dąbrowie Górniczej przy ul. Korzeniec 11, wpisany do Krajowego Rejestru pod numerem KRS: 0000333658; NIP: 5532455011; REGON: 241293171.Podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia. Wystarczy do nas napisać na: szkola@eis.edu.pl