11 rad jak sprawić, aby zadania domowe nie były udręką dla dziecka?

Do należytego wypełniania obowiązków szkolnych trzeba przyuczać dziecko
od najmłodszych lat, bowiem wytworzone w pierwszych latach nauki nawyki są najtrwalsze.

 

Dziecko, kiedy wraca ze szkoły do domu, chce się trochę odprężyć i odpocząć.
Niestety widmo pracy domowej odbiera mu tę chwilę wytchnienia.
Dorośli wiedzą, że codzienne odrabianie lekcji to ćwiczenie koncentracji,
systematyczności i nauka dotrzymywania terminów.

 

Odrabianie lekcji nie musi być jednak koszmarem
i nieustanną walką między rodzicami. a dzieckiem.

 

 

11 rad jak sprawić, aby zadania domowe nie były udręką dla dziecka?

 

1. Nie strasz szkołą – od najmłodszych lat rozbudzaj w dziecku ciekawość świata

i chęć zdobywania wiedzy. Staraj się stwarzać pozytywny obraz szkoły!

2. Okazuj zainteresowanie – nie tylko ocenami swojej pociechy, ale przede wszystkim tym, czego się uczy.

 

3. Wybierz miejsce

– stolik czy biurko przeznaczone do odrabiania lekcji musi być tak ustawiony,
aby światło dzienne padało z lewej strony,

– zwróć uwagę na porządek na biurku – niepotrzebny chaos wprowadza zamęt w umyśle dziecka,
– oświetlenie elektryczne niezbyt jaskrawe i nie za słabe,

– krzesło winno być dostosowane do wzrostu dziecka (najlepiej z regulacją),

– temperatura w pokoju: ok. 20 C – w zbyt wysokiej temperaturze trudno jest się skoncentrować,

– uchylone okno lub lufcik pozwala na lepsze dotlenienie.

 

4. Ustal odpowiednią porę – dziecko nie powinno zastanawiać się nad tym,
kiedy jest czas na odrabianie lekcji. To musi być z góry ustalone.
Najlepiej stała godzina, która spowoduje, że u dziecka wykształci się nawyk.
Ważne, aby nie było to bezpośrednio po powrocie ze szkoły lub zaraz po obiedzie.

Dziecko musi przynajmniej chwilę odpocząć po zajęciach szkolnych i po posiłku.
Jeżeli twoja pociecha nie ma zadanych lekcji, zachęć ją do poczytania książki (niekoniecznie lektury).

Takie postępowanie nauczy dziecko systematyczności i pozwoli mu znaleźć czas na inne zajęcia.

 

5. Pobyt dziecka w świetlicy – Pamiętaj! Przy najlepszych chęciach dzieci i nauczycieli świetlicy,
praca tam wykonywana nie daje tych samych rezultatów, co nauka w domu.

Całodzienne przebywanie w szkole w gronie rówieśników, w hałasie
i obowiązek podporządkowywania się rygorom szkolnym męczy dziecko i wpływa niekorzystnie
na jakość odrabianych lekcji. Po powrocie do domu wskazany jest krótki odpoczynek.

 

6. Przygotuj plan nauki – Podpowiedz dziecku, że uporanie się na samym początku, kiedy nie jest jeszcze zmęczone,
z najtrudniejszym zadaniem (np. z matematyki czy napisaniem wypracowania) sprawi, że reszta pójdzie znacznie łatwiej.

 

7. Rób przerwy – w trakcie nauki domowej potrzebny jest odpoczynek.

Wskazane są krótkie przerwy, najlepiej na powietrzu, ale tylko we właściwym momencie, np. po przeczytaniu czytanki,
po wykonaniu zadania z matematyki.

 

8. Dziecko musi pracować samodzielnie – nie stójmy nad dzieckiem, nie dyrygujmy nim.

Powinniśmy być zawsze w pobliżu i dyskretnie obserwować naukę dziecka, czuwając nad prawidłowym przebiegiem odrabiania lekcji.
Cenne jest naprowadzanie dziecka, zmuszające do samodzielnego myślenia.
Nie szczędźmy dziecku pochwał za dobrze wykonaną pracę.

 

9. Przyzwyczaj dziecko do tego, że ma obowiązek zapamiętać polecenia nauczyciela
dotyczącego zadania domowego


– chodzi tu głównie o systematyczne przynoszenie przyborów szkolnych
i dokładne wykonywanie poleceń nauczycielki, a także przynoszenie z domu potrzebnych do lekcji materiałów.

 

10. Umożliwiaj dziecku praktyczne zastosowanie zdobytych wiadomości i umiejętności – 

dom rodzinny daje wiele okazji do tego, np. samodzielne pisanie życzeń świątecznych, imieninowych,
pisanie listów, załatwianie drobnych sprawunków i obowiązek rozliczania się z powierzonych pieniędzy itp.

 

11. Rozwijaj zainteresowania dziecka – rozwój zainteresowań uzależniony jest
od środowiska rodzinnego i od zdolności dziecka. Rodzice najwcześniej dostrzegają pewne predyspozycje dziecka,
a przez umiejętne zabiegi wychowawcze potrafią ukierunkować i rozwinąć jego zainteresowania.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak i dlaczego warto wspomóc naukę dziecka w wieku szkolnym,
wypełnij krótką ankietę, która pozwoli na dobranie najlepszych rozwiązań dla Twojego dziecka.

 

Kliknij tutaj:

 

 

Będziesz mogła wraz z dzieckiem zobaczyć lekcję pokazową, wykonać kilka ćwiczeń
i przekonać się, że ucząc się warto stosować techniki pamięciowe
oraz metody, które przyśpieszają i ułatwiają naukę.

 

Beata Sroczyńska
nauczyciel SP

Witaj na blogu EIS

Nazywam się Justyna Kantyka i wraz
z całym zespołem Eis, od ponad 13 lat pomagamy Rodzicom w edukacji ich dzieci, poprzez nowoczesne metody, ponieważ wierzymy, że można uczyć się szybko i przyjemnie.
Jestem m.in.: współautorką książek do nauki ortografii:

1. „Ortografia inaczej, czyli zobacz, zapamiętaj i nie wkuwaj”

2. „Ortografia inaczej, czyli spacer po ortograficznej łące”.

3. Serii 6 książeczek „ Ortografia inaczej, czyli nauka przez skojarzenia”.

Książki rozeszły się w ponad 45 000 egzemplarzy. Są rekomendowane przez Rzeczoznawcę Ministerstwa Edukacji Narodowej Prof. UŚ dr hab. Dariusza Rotta oraz przez wykładowcę uniwersyteckiego z zakresu edukacji polonistycznej dr Zofię Adamczykową.
Celem serwisu eis.edu.pl jest pokazanie Ci krok po kroku jak skutecznie pomóc dziecku w nauce. System, o którym piszemy nie jest oparty na tradycyjnej nauce, lecz na technikach pamięciowych. Dlatego też jest bardzo skuteczny i trwały. Oprócz przekazywania informacji o tym co robimy, jakie programy mamy dla Twojego dziecka, chcemy Ci także pokazać jak skutecznie motywować dziecko do nauki.
Dlatego zapraszamy Cię do stałego odwiedzania serwisu eis.edu.pl i zapisania go w ulubionych.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania napisz na justyna.kantyka@eis.edu.pl

Opinie o eis