Rodzicu! Dziękuję, że zainteresowałeś się i chcesz pomóc dziecku w nauce.

Wypełnij krótką ankietę, która pozwoli na dobranie najlepszych rozwiązań dla Twojego dziecka.
Po jej wypełnieniu otrzymasz PORADNIK ORTOGRAFICZNY.


1. Jak często Państwo pomagacie dziecku w nauce?
2. Jakie wyniki z dyktand osiąga dziecko?
3. Jakie oceny z matematyki otrzymuje dziecko?
4. Jak dziecko radzi sobie z czytaniem ze zrozumieniem?
5. Na czym Państwu najbardziej zależy? (można wybrać kilka odpowiedzi)
6. Który program, wraz z bezpłatną lekcją pokazową,
interesowałby Państwa najbardziej? (można wybrać kilka odpowiedzi)

Dane ucznia/rodzica

Rodzicu, pamiętaj, że Twoje dane są bezpieczne i chronione zgodnie z przepisami RODO
POBIERZ PORADNIK

Europejski Instytut Szkoleniowy realizuje wszystkie swoje działania w ramach misji edukacyjnej. Informujemy, że jakikolwiek ewentualny kontakt na powyższe dane, będzie miał charakter jednorazowy i wyłącznie związek z edukacją dzieci i młodzieży. Klient ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich ewentualnej edycji lub usunięcia.